Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang

Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang

Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang là dự án do công ty cổ phần quảng cáo Phương Đông Hạ Long thực hiện tại Hà Giang.

Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang

Bảng biển chương trình chạy marathon gồm:

  • Biển bảng
  • Backrop sân khấu
  • Mô hình HGM 2018
  • Băng rôn, banner chương trình

Dưới đây là một số hình ảnh biển bảng chương trình

Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang
Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang
Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang
Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang
Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang
Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang
Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang
Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang
Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang
Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang
Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang
Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang
Call Now Button