Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang

Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang

Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang là dự án do công ty cổ phần quảng cáo Phương Đông Hạ Long thực hiện tại Hà Giang.

Bảng biển chương trình Marathon quốc tế tại Hà Giang

Bảng biển chương trình chạy marathon gồm:

  • Biển bảng
  • Backdrop sân khấu
  • Mô hình HGM 2018
  • Băng rôn, banner chương trình

Dưới đây là một số hình ảnh biển bảng chương trình:

Backdrop chương trình
Backdrop chương trình

"<yoastmark

"<yoastmark

Hàng rào sự kiện
Hàng rào sự kiện
Sân khấu chương trình Hà Giang Marathon 2018
Sân khấu chương trình Hà Giang Marathon 2018
Khu vực nghỉ ngơi tập trung cho các đội
Khu vực nghỉ ngơi tập trung cho các đội