Cắt chữ nổi Inox vàng gương tổ quốc ghi công

chữ nổi inox vàng gương đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ

Một số công trình cắt chữ nổi Inox vàng gương; bạt in bọc khung sắt hình cánh sen trang trí khánh tiết tại tượng đài liệt sĩ; chữ nổi alu gắn tại tượng đài; chữ nổi inox vàng gương cổng nghĩa trang liệt sĩ; chữ nổi inox vàng gương đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ; cắt chữ nổi inox vàng gương tổ quốc ghi công; do Quảng cáo Phương Đông thiết kế; thi công tại các nghĩa trang liệt sĩ; đài tưởng niệm ở Quảng Ninh trong một vài năm gần đây.

chữ nổi alu gắn tại tượng đài
chữ nổi alu gắn tại tượng đài
chữ nổi inox vàng gương cổng nghĩa trang liệt sĩ
chữ nổi inox vàng gương cổng nghĩa trang liệt sĩ
chữ nổi inox vàng gương đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
chữ nổi inox vàng gương đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
chữ nổi inox vàng gương tổ quốc ghi công
chữ nổi inox vàng gương tổ quốc ghi công
chữ nổi inox vàng gương tổ quốc ghi công
chữ nổi inox vàng gương tổ quốc ghi công