Standee cuốn

Standee cuốn (giá cuốn nhôm) kích thước là 0.8×1.8m