Thay Decal lưới dán kính tại Thaco Trường Hải Quảng Ninh

Thay Decal lưới dán kính tại Thaco Trường Hải Quảng Ninh

Vừa qua, đội ngũ thi công của Quảng cáo Phương Đông đã tiến hành thay Decal lưới dán kính cho showroom Thaco Trường Hải Quảng Ninh tại Km103, QL18A, P. Hà Khẩu, TP Hạ Long, T. Quảng Ninh.

Decal lưới được in tại xưởng của công ty và sau đó được chuyển tới showroom để gián. Các anh em thi công đã tiến hàng tháo tranh cũ xuống và vệ sinh lại kính trước khi dán tranh lưới mới. Tranh lưới dán kính sau khi được thay mới; đã tạo nên vẻ đẹp mới cho Showroom. Dưới đây là một số hình ảnh thi công và nghiệm thu công trình khi hoàn thành.

Thay Decal lưới dán kính tại Thaco Trường Hải Quảng Ninh
Thay Decal lưới tại Thaco Trường Hải Quảng Ninh
Thay Decal lưới dán kính tại Thaco Trường Hải Quảng Ninh
Thay Decal lưới tại Thaco Trường Hải Quảng Ninh
Thay Decal lưới dán kính tại Thaco Trường Hải Quảng Ninh
Thay tranh lưới dán kính tại Thaco Trường Hải Quảng Ninh
Thay Decal lưới dán kính tại Thaco Trường Hải Quảng Ninh
Thay Decal lưới tại Thaco Trường Hải Quảng Ninh
Thay Decal lưới dán kính tại Thaco Trường Hải Quảng Ninh
Thay tranh lưới dán kính tại Thaco Trường Hải Quảng Ninh
Thay Decal lưới dán kính tại Thaco Trường Hải Quảng Ninh
Thay tranh lưới dán kính tại Thaco Trường Hải Quảng Ninh
Thay Decal lưới dán kính tại Thaco Trường Hải Quảng Ninh
Thay tranh lưới dán kính tại Thaco Trường Hải Quảng Ninh
Thay Decal lưới dán kính tại Thaco Trường Hải Quảng Ninh
Thay Decal lưới dán kính tại Thaco Trường Hải Quảng Ninh