Thi công biển quảng cáo dầu ăn Meizan Gold tại Mega Market Hạ Long

Thi công biển quảng cáo dầu ăn Meizan Gold tại Mega Market Hạ Long

Thi công biển quảng cáo dầu ăn Meizan Gold tại Mega Market Hạ Long. Nhằm đẩy mạnh quảng cáo cho thương hiệu dầu ăn công thức mới Meizan Gold; Công ty dầu thực vật Cái Lân đã tăng cường làm các biển bảng quảng cáo đặt tại các siêu thị lớn tại Hạ Long, Quảng Ninh. Dưới đây là một vài hình ảnh biển quảng cáo cho thương hiệu dầu ăn Meizan Gold đặt tại siêu thị Mega Market Hạ Long.

In decal dán tại biển quảng cáo gần quầy thu ngân Mega Market

Thi công biển quảng cáo dầu ăn Meizan Gold tại Mega Market Hạ Long
Thi công biển quảng cáo dầu ăn Meizan Gold tại Mega Market Hạ Long
Thi công biển quảng cáo dầu ăn Meizan Gold tại Mega Market Hạ Long
Thi công biển quảng cáo dầu ăn Meizan Gold ở siêu thị Mega Market Hạ Long

In decal dán kệ trưng bày sản phẩm dầu ăn Meizan Gold

Thi công biển quảng cáo dầu ăn Meizan Gold tại siêu thị Mega Market Hạ LongThi công biển quảng cáo dầu ăn Meizan Gold tại siêu thị Mega Market Hạ Long

Thi công biển quảng cáo dầu ăn Meizan Gold ở siêu thị Mega Market Hạ Long
Thi công biển quảng cáo dầu ăn Meizan Gold ở siêu thị Mega Market Hạ Long
Thi công biển quảng cáo dầu ăn Meizan Gold tại siêu thị Mega Market Hạ Long
Thi công biển quảng cáo dầu ăn Meizan Gold tại siêu thị Mega Market Hạ Long