Thủ tục cần làm khi muốn cho thuê biển quảng cáo

Thủ tục cần làm khi muốn cho thuê biển quảng cáo

Bạn đang thắc mắc vể thủ tục cần làm khi cá nhân muốn cho thuê biển quảng cáo? Căn cứ vào luật quảng cáo năm 2012; Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp; Thông tư 80/2012/TT-BTC về hướng dẫn quản lý thuế và đăng ký thuế. Thủ tục cần làm khi muốn cho thuê biển quảng cáo chi tiết dành cho các cá nhân muốn cho thuê quảng cáo tham khảo.

Những thủ tục cần làm khi muốn cho thuê biển quảng cáo gồm:

1. Thủ tục đăng kí kinh doanh

Thủ tục đăng kí kinh doanh là thủ tục cần làm khi muốn cho thuê biển quảng cáo. Căn cứ vào điều 71 nghị định 78/2015 thì trình tự thủ tục đăng kí kinh doanh hộ kinh doanh cá thể như sau: Cá nhân; nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, xã nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ gồm có:

– Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh có đầy đủ các nội dung như sau:

+ Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Số vốn kinh doanh;

+ Số lao động

+ Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân; hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh; đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập; hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh; phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân; hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh; hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh; đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Thời hạn giải quyết:

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ các giấy tờ, yêu cầu hợp lệ; cơ quan Đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận; và Giấy phép đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc; kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi; bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

2. Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo

Điều 29 và 30 Luật quảng cáo năm 2012 thì Tổ chức; cá nhân có nhu cầu muốn cho thuê biển quảng cáo phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền; về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.

Thành phần hồ sơ:

– Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung; thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo; hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.

– Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn; hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật; hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật này.

– Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức; trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.

– Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo; hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo; người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.

– Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo.

– Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.

– Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo; đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc; kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức; cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý; phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Cho thuê quảng cáo Billboard – Pano – Trivision

3. Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập; hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương trong những trường hợp sau đây:

+ Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên;

+ Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

+ Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên.

 Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư 15/2016/TT-BXD;

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng cho xây dựng; không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao; hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình đối với trường hợp thuê đất hoặc thuê công trình để xây dựng công trình quảng cáo;

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật; hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

Đối với trường hợp công trình xây dựng mới:

  • Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 – 1/500;
  • Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 – 1/500;
  • Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50;
  • Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây dựng hợp pháp:

  • Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50;
  • Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50 – 1/100

– Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Sau đó, Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.

4. Thủ tục đăng kí và kê khai thuế

Đăng kí và kê khai thuế là thủ tục cần làm khi muốn cho thuê biển quảng cáo. Khi cá nhân, hộ gia đình kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh cá thể thì có ba loại thuế cần phải đóng; đó là: Thuế môn bài, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ vào điều 4 thông tư 80/2012/TT-BTC về hướng dẫn quản lý thuế và đăng ký thuế; trình tự thủ tục đăng kí và kê khai thuế như sau:

Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư thì người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo); sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế; nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ; và cấp mã số thuế cho người nộp thuế.

Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân (ban hành kèm theo thông tư 80/2012/TT-BTC; ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính).

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có, không yêu cầu chứng thực);

+ Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (không yêu cầu chứng thực).

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế hoặc qua đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ đăng ký thuế.

Nếu bạn đang có nhu cầu cho thuê biển quảng cáo mà chưa biết phải xin phép như thế nào; thì bài viết trên đây phần nào có thể giải đáp cho bạn.

Ngoài ra các doanh nghiệp đang có nhu cầu tìm thuê vị trí quảng cáo ngoài trời đẹp tại TP Hạ Long. Hãy gọi cho chúng tôi 02033833426 để được tư vấn và báo giá thuê biển quảng cáo ngoài trời tại Quảng Ninh.

Quảng cáo Phương Đông rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý đối tác và khách hàng trong thời gian tới.