Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh

Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh

Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh. Quảng cáo Phương Đông là đơn vị đồng hành cùng Thaco Trường Hải trang trí sàn triển lãm ô tô Mazda BT-50.

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi đã tiến hành thiết kế và thi công theo đúng yêu cầu của Thaco. Công việc gồm: cắt chữ Mica trắng Mazda BT-50; làm sàn triển lãm ô tô khung sắt nền Alu, dán decal giả đá.

Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh
Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh
Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh
Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh
Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh
Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh

Cắt dán decal xe Mazda BT-50 và một vài chiếc xe M-Experiences mới khác tại Thaco Trường Hải Quảng Ninh.

Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh
Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh
Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh
Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh
Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh
Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh
Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh
Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh
Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh
Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh
Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh
Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh
Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh
Công tác chuẩn bị ra mắt Mazda BT-50 tại ô tô Trường Hải Quảng Ninh
Call Us