Hồ sơ xin cấp phép quảng cáo

Hồ sơ xin cấp phép quảng cáo ngoài trời

Làm hồ sơ xin cấp phép quảng cáo là việc làm không thể thiếu mỗi khi doanh nghiệp muốn làm quảng cáo ngoài trời. Tuy nhiên, việc làm hồ sơ xin giấy phép quảng cáo và tiến hành xin giấy phép quảng cáo là một quy trình gồm nhiều giai đoạn và khá phức tạp. Thấu hiểu khó khăn đó Quảng cáo Phương Đông xin được cung cấp thông tin chi tiết về thủ tục, hồ sơ xin giấy phép quảng cáo cho các doanh nghiệp tham khảo.

Các bước đăng kí xin cấp phép quảng cáo

+ Bước 1: Hoàn chỉnh hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ tiếp nhận hồ sơ – Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

+ Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

+ Bước 3; Nhận phiếu hẹn của cán bộ tiếp nhận hồ sơ (đối với hồ sơ hợp lệ).

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo

Hồ sơ xin giấy phép giấy phép quảng cáo bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo (theo mẫu phía dưới). Cần ghi rõ tên đơn vị thực hiện giấy phép quảng cáo; giấy phép số ……do Sở VHTT tỉnh/thành phố cấp ngày…… tháng…… năm ……

– Bản sao có giá trị pháp lý (bản sao công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền); giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ biển quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ biển quảng cáo); hoặc bản sao có giá trị pháp lý (bản sao công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền); giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành, nghề, hàng hoá (đối với doanh nghiệp, cá nhân tự biển quảng cáo).

– Bản sao có giá trị pháp lý (có công chứng / chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ của đơn vị có sản phẩm biển quảng cáo); giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hoá; đối với hàng hoá biển quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng; giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tên sản phẩm, biểu tượng.

– Mẫu (maket) sản phẩm biển quảng cáo thể hiện rõ màu sắc, kích thước; và có đóng dấu của đơn vị đứng tên đề nghị cấp phép.

– Bản sao có giá trị pháp lý (công chứng hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền); hợp đồng giữa người làm dịch vụ giấy phép quảng cáo (hoặc chủ giấy phép quảng cáo); với người có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp địa điểm, phương tiện mà biển, bảng giấy phép quảng cáo sẽ đặt tại đó (có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn; hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ).

– Văn bản thoả thuận giữa chủ giấy phép quảng cáo với đơn vị kinh doanh dịch vụ giấy phép quảng cáo; trong trường hợp tổ chức làm dịch vụ giấy phép quảng cáo đứng tên đề nghị cấp giấy phép thực hiện giấy phép quảng cáo.

– Đối với trường hợp đặt biển giấy phép quảng cáo tấm nhỏ tại các cơ sở sản xuất; kinh doanh dịch vụ: phải có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các cơ sở đó.

– Đối với địa điểm lắp dựng biển bảng giấy phép quảng cáo tấm lớn: phải có văn bản của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thoả thuận về kiến trúc-quy hoạch.

Cơ quan xin cấp phép quảng cáo

Sở Văn hoá Thông tin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo cho các đối tượng: Quảng cáo trên bảng, biển, pano; băng rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang; vật thể trên không, dưới nước; phương tiện giao thông, vật thể di động.

Thời hạn xin cấp phép quảng cáo

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; Bộ Văn hoá Thông tin, Sở Văn hóa Thông tin có trách nhiệm xem xét; giải quyết việc cấp phép. Trường hợp không cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lệ phí xin cấp phép quảng cáo

– Theo Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài chính quy định, Quảng cáo trên bảng, biển, pano; và các hình thức tương tự sẽ phải nộp lệ phí theo các mức sau:

  • Có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, pano.
  • Có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, pano.
  • Có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, pano.
  • Có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, pano.
  • Có diện tích từ dưới 10m2: 100.000đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, pano.

– Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông; vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước; vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đồng/1cái.

– Lệ phí thực hiện quảng cáo trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000 đồng/1cái (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000 đồng/1giấy phép).

– Trường hợp cấp gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên

Mẫu đơn xin thực hiện quảng cáo

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Số: ………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO
Kính gửi: Sở Văn hoá- Thông tin………..

1- Tên tổ chức, cá nhân …………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Điện thoại……………..; Fax: …………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số….. ngày….tháng… năm……cơ quan cấp…….

2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………………

Chức vụ……Chứng minh thư nhân dân số …..do công an…cấp ngày…. tháng…. năm ….

Địa chỉ thường trú……………………………………………………..……

Điện thoại…………………………………………..; Fax: …………………

Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…………………………….………

Trên phương tiện……………………….…….……………Địa điểm…………………….

Kích thước…………………Số lượng…………..…. Thời hạn thực hiện quảng cáo……..

– Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;

– Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.

                                                  ……………..ngày……….tháng………năm………..
                                                   Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký tên đối với cá nhân,ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

Khách hàng có nhu cầu làm quảng cáo và xin cấp phép quảng cáo tại Quảng Ninh; vui lòng liên hệ để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. Thông tin liên hệ hotline: 0203.3833.426 hoặc trực tiếp tới địa chỉ văn phòng tại Số 03 – Đường Lê Thanh Nghị – P. Hồng Hà – TP. Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh. Quảng cáo Phương Đồng rất hân hạn được hỗ trợ quý khách hàng.