Dán decal MobiFone trên kính tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh

Dán decal Mobifone trên kính tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh

Dán decal MobiFone trên kính tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh. Đây là đơn hàng của công ty viễn thông MobiFone nhằm quảng cáo thương hiệu tại một số địa điểm trong chùa Yên Tử. Đơn hàng gồm dán decal chữ “25 MobiFone kết nối giá trị – Khơi dậy tiềm năng”; logo “Yên Tử mountain – Hành trình trở về chính mình” và một số sản phẩm quảng cáo khác.

Dán decal Mobifone trên kính tại chùa Yên Tử – Dán cáp treo

Dán decal Mobifone trên kính tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Dán decal Mobifone tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Dán decal Mobifone trên kính tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Dán decal Mobifone tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Dán decal Mobifone trên kính tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Dán decal Mobifone tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Dán decal Mobifone trên kính tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Dán decal Mobifone tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Dán decal Mobifone trên kính tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Dán decal Mobifone tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Dán decal Mobifone trên kính tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Dán decal Mobifone tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Dán decal Mobifone trên kính tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Dán decal Mobifone tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Dán decal Mobifone trên kính tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Dán decal Mobifone tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh

Dán decal Mobifone trên kính tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh – Dán xe điện

Dán decal Mobifone trên kính tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Dán decal Mobifone tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Dán decal Mobifone trên kính tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Dán decal Mobifone tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh

Dán decal Mobifone tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh – Các sản phẩm khác

Các sản phẩm gồm: In bạt làm biển hộp đèn logo Yên Tử Mountain; căng bạt vào các Pano đứng hai bên đường lên chùa; làm hộp đèn quảng cáo và trang trí cổng chùa yên Tử nhân dịp Lễ hội Hoa Mai Vàng Yên tử – Hoa Anh Đào năm 2018.

in bạt logo chùa Yên Tử, Quảng Ninh
in bạt logo chùa Yên Tử, Quảng Ninh
in bạt logo chùa Yên Tử, Quảng Ninh
in bạt logo chùa Yên Tử, Quảng Ninh
trang trí cổng hội xuân yên tử 2018 tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
trang trí cổng hội xuân yên tử 2018 tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
pano logo yên tử tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
pano logo yên tử tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Hộp đèn quảng cáo tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Hộp đèn quảng cáo tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Hộp đèn quảng cáo tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh
Hộp đèn quảng cáo tại chùa Yên Tử, Quảng Ninh

Thông tin liên hệ in ấn, thi công dán decal tại Quảng Ninh:

– Hotline: 0203.3833.426
– SĐT (Phòng thiết kế) : 0203.3618.469
– Email: quangcaophuongdongqn@gmail.com
– Website: quangcaophuongdong.vn
– Facebook: quangcaophuongdong.vn
– Địa chỉ văn phòng: Số 03 – Đường Lê Thanh Nghị – P. Hồng Hà – TP. Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh