Mẫu hợp đồng cho thuê quảng cáo

Mẫu hợp đồng cho thuê quảng cáo ngoài trời chuẩn năm 2018

Công nghệ quảng cáo ngày càng phát triển, kéo theo các hình thức quảng cáo cũng trở nên đa dạng hơn. Các mẫu biển quảng cáo ra đời như: biển quảng cáo ngoài trời, biển quảng cáo pano tấm lớn, bảng hiệu quảng cáo…Nếu khi thực hiện việc cho thuê quảng cáo thì cá nhân và doanh nghiệp cần thực hiện đúng các quy định của nhà nước. Và giữa bên thuê quảng cáo và bên nhận dịch vụ quảng cáo phải có hợp đồng cho thuê biển quảng cáo rõ ràng; để hai bên có thể dựa vào mẫu hợp đồng biển quảng cáo ngoài trời thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng, tránh xảy ra tình trạng sai sót, tranh chấp. Dưới đây là mẫu hợp đồng cho thuê quảng cáo đúng chuẩn năm 2018 nhé.

Mẫu hợp đồng cho thuê quảng cáo là văn bản pháp luật được bên A (bên thuê quảng cáo); và bên B (bên nhận quảng cáo) thống nhất về các điều khoản thực hiện và thanh toán.

Mẫu hợp đồng cho thuê quảng cáo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ BẢNG QUẢNG CÁO

Số:………./ HĐQC

Hôm nay, ngày …… tháng ……. năm 2015

Tại địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

Chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên cho thuê: Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM)

Họ tên người đại diện: PGS. TS. Nguyễn Hay

Chức vụ: Hiệu trưởng.

Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

Số tài khoản: 102010002156741 tại Ngân hàng: Vietinbank – CN Đông Sài Gòn.

BÊN B (Bên thuê: ……………………………………)

Họ tên người đại diện:

Chức vụ: Giám đốc.

Điện thoại: …….. Fax: ……

Địa chỉ giao dịch: …….

Cùng thoả thuận giao kết hợp đồng thuê bảng quảng cáo với các nội dung sau đây:

Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê mặt bằng để treo bảng quảng cáo có kích thước: …………………mm.

Tại địa điểm: …….. ( theo bảng vị trí kèm theo)

Thời hạn thuê mặt bằng quảng cáo là: ……. tháng (Kể từ ngày hoàn  thành  lắp đặt đến hết ngày ………..).

Điều 2: Giá trị hợp đồng:

Tổng giá trị hợp đồng là: …………………đồng.

(……………………………………………….).

Điều 3: Trách nhiệm của các bên A:

  • Bên A có trách nhiệm thiết kế, lắp đặt và bảo hành bảng quảng cáo cho bên B trong suốt thời gian hợp đồng.
  • Bên A xuất hóa đơn tài chính cho bên B khi hợp đồng được thanh toán.

Điều 4: Trách nhiệm của các bên B:

  • Bên B có trách nhiệm phối hợp và cung cấp thông tin để bên A thiết kế bảng quảng cáo.
  • Bên B sử dụng mặt bằng để quảng cáo theo đúng mục đích đã ghi trong hợp đồng.
  • Bên B không được sang nhượng bảng quảng cáo cho đơn vị khác.
  • Trường hợp bên B có nhu cầu thay đổi nội dung quảng cáo phải được sự chấp thuận của bên A.
  • Bên B trả tiền thuê mặt bằng quảng cáo 01 (một) lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bên A sau khi hai bên ký kết hợp đồng.

Điều 5: Hai bên cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Nếu bên nào vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường các khoản tổn thất do bên đó gây ra.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

       Hiệu trưởng                                                                                       Chức vụ

Hợp đồng cho thuê mặt bằng quảng cáo

Mẫu hợp đồng cho thuê quảng cáo ngoài trời chuẩn năm 2018
Mẫu hợp đồng cho thuê quảng cáo ngoài trời chuẩn năm 2018

Tại Điều 513 Bộ luật dân sự 2015 thì “ Hợp đồng dịch vụ chính là sự thỏa thuận của các bên; theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”. Do đó đối tác hai bên cần nghiêm túc thực hiện và tuân thủ những gì đã cam kết trong hợp đồng.

Bài viết liên quan: