Thiết kế và thi công làm Pano tuyên truyền và biển Led bảo hiểm xã hội tại Quảng Ninh

Thiết kế và thi công làm Pano tuyên truyền và biển Led bảo hiểm xã hội tại Quảng Ninh

Công ty CP Quảng cáo Phương Đông Hạ Long thiết kế và thi công làm Pano tuyên truyền và biển Led bảo hiểm xã hội tại Quảng Ninh. Trong tháng 12 vừa qua, mặc dù ngoài trời thời tiết mưa rét đầu mùa; nhưng tất cả các anh em thi công của Quảng cáo Phương Đông vẫn hoàn thành đúng tiến độ công việc được giao. Tiến hành làm Pano tuyên truyền và biển Led đặt tại trụ sở bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố trong toàn khu vực tỉnh Quảng Ninh. Thiết kế và thi công làm Pano tuyên truyền và biển Led bảo hiểm xã hội tại Quảng Ninh

Thiết kế và thi công làm Pano tuyên truyền và biển Led bảo hiểm xã hội tại Quảng Ninh

Thiết kế và thi công làm Pano tuyên truyền và biển Led bảo hiểm xã hội tại Quảng Ninh
Thiết kế và thi công làm Pano tuyên truyền và biển Led bảo hiểm xã hội tại Quảng Ninh
Thiết kế và thi công làm Pano tuyên truyền bảo hiểm xã hội tại Quảng Ninh
Thiết kế và thi công làm Pano tuyên truyền bảo hiểm xã hội tại Quảng Ninh
Thiết kế và thi công làm Pano tuyên truyền và biển Led bảo hiểm xã hội tại Quảng Ninh
Thiết kế và thi công làm Pano tuyên truyền và biển Led bảo hiểm xã hội tại Quảng Ninh

Xem thêm: Thi công biển Led tại Hạ Long

Công ty đã tiến hành thi công biển Led cho Bảo hiểm xã hội tại các huyện; thành phố ở Quảng Ninh như: Vân Đồn, Móng Cái; Tiên Yên, Đầm Hà, Đông Triều, Cẩm Phả….

Thi công biển Led cho Bảo hiểm xã hội tại các huyện Đầm Hà
Thi công biển Led cho Bảo hiểm xã hội tại các huyện Đầm Hà
Thi công biển Led cho Bảo hiểm xã hội tại các huyện Tiên Yên
Thi công biển Led cho Bảo hiểm xã hội tại các huyện Tiên Yên
Thi công biển Led cho Bảo hiểm xã hội tại các huyện Đông Triều
Thi công biển Led cho Bảo hiểm xã hội tại các huyện Đông Triều
Thi công biển Led cho Bảo hiểm xã hội tại các thành phố Móng Cái
Thi công biển Led cho Bảo hiểm xã hội tại các thành phố Móng Cái

Sau khi hoàn thành các danh mục thi công, công ty đã tiến hành nghiệm thu và bàn giao lại cho cơ sở ở huyện, thành phố quản lý.